Naisu
ICON 0
  • Handlekurven din er tom.

Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår

 

Kjøpsvilkår for gjennomføring av handel på www.naisu.no

 

 

Generelt:

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.Naisu.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Betingelsene nummereres forløpende ved endringer, og det vil informeres om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling via web-link i din ordrebekreftelse.

 

Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

 

Det leveres til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbruker kjøpsloven, angrerett loven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

 

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre.

Naisu garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

 

 

Gjennomføre en handel

Å gjennomføre en handel hos Naisu.no gjøres utelukkende via vår nettbutikk og handlekurv funksjon. Når du trykker kjøp på en vare blir varen lagt til i handlevognen som du også vil bli overført til. Her velger du om du ønsker å fortsette å handle eller gå videre til kassen. Når du er ferdig med din handel går du videre fra handlevognen til kassen. I kassen vil du enkelt kunne velge fraktmåte, betalingsform, leveringsadresse med mer. Du vil også se kostnaden for frakt beregnet ut i fra vekt og kolli/antall.

 

Gjennomføring av kjøp i nettbutikk

  • Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert online i Naisu.no nettbutikk administrasjon. Naisu.no er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt i via nettbutikken, markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. 

Når bestilling er mottatt, vil en bekreftelse på ordren automatisk bli sendt til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen du ønsket. 

  • Opplysninger gitt i nettbutikken

Naisu.no forsøker å gi gode beskrivelser av produkter på måten de er laget. Det tas imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at det ikke kan leveres i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Det forbeholdes også retten til at detaljerte produktbeskrivelser kan avvike, for eksempel hva slags materiale produkter er laget av/tekniske detaljer.

Videre forbeholdes det også retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt, da Naisu.no i stor grad tilbyr unike moteprodukter hvor det finner få varianter. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, og du som kunde kan velge et annet produkt. Det forbeholdes også kanslere din bestilling ved uforutsette tekniske feil i moduler av nettbutikk løsningen. Om et kjøp har blitt gjennomført, har du som kunde full rett til å kanslere din bestilling og kreve full beløp tilbake betalt. Tilbakeføring vil da skje til samme kort som ved betaling, om dette er brukt som betalings metode. 

 

 

Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom kredittkort, eller faktura via Klarna. 

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli belastet samme dag.

 

 

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte du som kunde har valgt, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i produktbeskrivelsen. Naisu.no har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. 

Det må påregnes en forsendelsestid på minimum 1-2 dager, i tillegg til Postens leveringstid hvis ikke annet er oppgitt. Vi har normalt 1-4 dager leveringstid på alle lagerførte varer. På ekstremt populære produkter kan lengere leveringstid forekomme i perioder på opp til 90-dager.

Det er kundes ansvar å hente pakken innen 14 dager og eventuelt etterlyse pakken. Pakker med sporing som ikke hentes innen 14 dager faktureres med kr 230. Det er ditt ansvar å sørge for at adressen du skriver inn stemmer med folkeregisterets og Postens adresser. Du dekker selv ny frakt (begge veier) om pakken kommer i retur grunnet ukjent adresse. Pass på at mobilnummer og e-post er korrekt slik at Posten får varslet deg når din pakke er klar til utlevering. Ønsker du bytte mottatt vare til annen farge eller lignende, må pakken være ubrukt og uåpnet. Du dekker selv retur-frakt til oss og ny frakt fra oss til deg for nytt produkt.

 

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen.

 

Reklamasjon -Forbruker-kjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Alle produkter sendt fra Naisu.no er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter overtakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Naisu.no muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

 

Angrerett

Angrerett loven gir deg rett til å angre ditt kjøp, dette gjelder så kun nye varer. Brukte varer vil være opplyst i annonsen. Angreretten gjelder for varer kjøpt i Naisu’s nettbutikk. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Naisu.no melding om dette (angrefrist).

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert i samme forfatning og stand som du mottok den. Orginaleblasje skal ikke være brutt og varen må ikke vært brukt eller vasket. Alle produkter skal leveres tilbake til Naisu.no innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har selv risikoen for transporten tilbake. Naisu.no er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at produktet er mottat fra deg.

 

Produktet sendes tilbake til Naisu.no i originalemballasje

 

 

Husk å legge ved ditt ordrenummer og forklaring på hva du ønsker skal gjøres med din retur.

Naisu.no ønsker at ditt kjøp skal føles riktig, da valg av moteprodukter er en personlig ting, vi vil gjøre det vi kan for å gjøre deg fornøyd. 

Pakker sendt til besøksadresse vil ikke bli hentet og komme i retur.

 

Personopplysninger

I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp hos Naisu.no lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Denne informasjonen trengs for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Naisu.no er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av Naisu.no utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Våre partnere for kredittkort håndtering er Paymill og PayPal.

 

Nettløsningen bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Nettløsningen forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Denne kan slettes ved å slette nettleserens cash-filer.

Ved gjennomføring av kjøp hos Naisu.no, har kunden et valg om å motta nyhetsmail. Dette kan være tips og tilbud om nye unike produkter, messer og vareutstillinger Naisu.no deltar på.

Naisu.no selger eller deler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

 

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene kan variere og det tas derfor forbehold om prisendring som følge av varierte priser i markedet.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, slik som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

 

Det er ingen skjulte kostnader eller små-ordre gebyr hos Naisu.no og du får full oversikt over alle kostnader før du bestiller. Prisene er oppgitt i norske kroner. Prisen du ser i nettbutikken og handlekurven vil alltid være gjeldende pris for produktet.

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for når bestillingen er mottatt i nettbutikk systemet. Medgått tid til pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Det forbeholdes retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

 

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Naisu.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Naisu.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Naisu.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Naisu.no eller Naisu.no samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Naisu.no sin side.

 

Ekstraordinære forhold

Naisu.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Naisu.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Naisu.no kontroll, og som ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Naisu.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Naisu.no side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Endring i vilkårene

Naisu.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force Majeur

Er Naisu.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Naisu.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

 

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Naisu.no eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsrett-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Naisu.no.